آزادی و کرامتی که انقلاب اسلامی برای زنان به ارمغان آورده با قبل از انقلاب قابل مقایسه نیست

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران-ایرنا- رییس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه این روزها با بی‌انصافی تمام به بهانه آزادی زنان، به نظام اسلامی هجمه می‌شود و دستاوردها نادیده گرفته می‌شود.گفت: آزادی و کرامتی که انقلاب اسلامی برای زنان ایران به ارمغان آورده، اصلاً با آنچه که قبل از انقلاب اسلامی بود قابل مقایسه […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران-ایرنا- رییس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه این روزها با بی‌انصافی تمام به بهانه آزادی زنان، به نظام اسلامی هجمه می‌شود و دستاوردها نادیده گرفته می‌شود.گفت: آزادی و کرامتی که انقلاب اسلامی برای زنان ایران به ارمغان آورده، اصلاً با آنچه که قبل از انقلاب اسلامی بود قابل مقایسه نیست.