آشنایی با تازه‌ترین نوآوری‌های بخش کشاورزی و محیط زیست

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- آخرین نوآوری‌ها در بخش کشاورزی و محیط زیست در نمایشگاه الکترونیک مصرفی ( ۲۰۲۳ CES) در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- آخرین نوآوری‌ها در بخش کشاورزی و محیط زیست در نمایشگاه الکترونیک مصرفی ( ۲۰۲۳ CES) در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.