اجرای سند راهبردی در امور نخبگان/توسعه هسته‌های مساله‌محور اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، از توسعه هسته‌های مساله‌محور اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور در راستای اجرای چند اقدام ملی سند راهبردی امور نخبگان در قالب طرح‌های این بنیاد خبر داد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- قائم مقام بنیاد ملی نخبگان، از توسعه هسته‌های مساله‌محور اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های کشور در راستای اجرای چند اقدام ملی سند راهبردی امور نخبگان در قالب طرح‌های این بنیاد خبر داد.