سرپرست منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام به بازار خبر داد:

اختصاص ۱۰هزار متر مکان ویژه برای شرکت های دانش بنیان

بهزاد زینالی سرپرست منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام از ایجاد دفتر خاص واردات و صادرات طلا در این منطقه خبرداد و گفت: شهر فرودگاهی امام ۱۰هزار متر مکان برای استقرار شرکت های دانش بنیان پیش بینی کرده است. خبرنگار: فاطمه حبیبی

بهزاد زینالی سرپرست منطقه آزاد شهر فرودگاهی امام از ایجاد دفتر خاص واردات و صادرات طلا در این منطقه خبرداد و گفت: شهر فرودگاهی امام ۱۰هزار متر مکان برای استقرار شرکت های دانش بنیان پیش بینی کرده است.

خبرنگار: فاطمه حبیبی