اختصاص ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی برپایه زیست فناوری امنیت غذایی را امکان پذیر می‌کند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در حال حاضر ایران به فناوری‌های زیستی دست یافته و بر آن مسلط شده است، گفت: پیشنهاد این ستاد مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) بر پایه زیست […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- دبیر ستاد زیست فناوری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری با تاکید بر اینکه در حال حاضر ایران به فناوری‌های زیستی دست یافته و بر آن مسلط شده است، گفت: پیشنهاد این ستاد مبنی بر اختصاص ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) بر پایه زیست فناوری و برای دستیابی به امنیت غذایی است.