ارائه ۲۷۸۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای ۲۰۰ طرح ملی دانش بنیان در سالی که گذشت

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران-ایرنا- معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت: ۲۷۸۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای ۲۰۰ طرح ملی دانش بنیان در سالی که گذشت ارایه شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران-ایرنا- معاون توسعه صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری گفت: ۲۷۸۰ میلیارد تومان تسهیلات برای اجرای ۲۰۰ طرح ملی دانش بنیان در سالی که گذشت ارایه شد.