استاد دانشگاه: خام‌فروشی مشکل اساسی زرشک و زعفران است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، بیرجند – ایرنا – عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند گفت: خام‌فروشی مشکل اساسی و عمده محصولات مزیت‌دار مانند زرشک و زعفران است و به دلیل نبود و کمبود امکانات و تجهیزات، صنعت فرآوری این محصولات را در خراسان جنوبی نداریم.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


بیرجند – ایرنا – عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند گفت: خام‌فروشی مشکل اساسی و عمده محصولات مزیت‌دار مانند زرشک و زعفران است و به دلیل نبود و کمبود امکانات و تجهیزات، صنعت فرآوری این محصولات را در خراسان جنوبی نداریم.