استارتاپ های دانشجویی حمایت می شوند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- رییس جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران گفت: ایده ها و طرح های گروه ها، استارتاپ های دانشجویی و دانشگاهی که در راستای فعالیت های این مجموعه باشند، مورد حمایت قرار می گیرند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- رییس جهاددانشگاهی علوم پزشکی تهران گفت: ایده ها و طرح های گروه ها، استارتاپ های دانشجویی و دانشگاهی که در راستای فعالیت های این مجموعه باشند، مورد حمایت قرار می گیرند.