معاون پرستاری وزارت بهداشت خبر داد

استخدام بیش از 12 هزار پرستار در سال جاری؛ تدوین لایحه حمایت مادی و معنوی از پرستاران

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: تعرفه ترجیحی در خدمات پرستاری برای اولین بار مصوب شده است. کادر درمان از اقشار زحمتکش جامعه هستند که خدماتی مهم و حیاتی ارائه می کنند. موضوع استخدام نیروهای شاغل در مجموعه ها و ارگان ها نیز چند سالی است که پررنگ شده و با توجه به لزوم قانونی تعیین […]

معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: تعرفه ترجیحی در خدمات پرستاری برای اولین بار مصوب شده است.

کادر درمان از اقشار زحمتکش جامعه هستند که خدماتی مهم و حیاتی ارائه می کنند. موضوع استخدام نیروهای شاغل در مجموعه ها و ارگان ها نیز چند سالی است که پررنگ شده و با توجه به لزوم قانونی تعیین تکلیف وضعیت نیروهای شاغل سوالاتی نیز پیرامون آن به وجود می آید.
چندی پیش برخی از پرستاران بیمارستان های دولتی و خصوصی در خصوص استخدام خود و نحوه تعرفه گذاری خدمات پرستاری سوالاتی داشتند که با باشگاه خبرنگاران جوان به اشتراک گذاشتند.
در همین راستا عباس عبادی٬ معاون پرستاری وزارت بهداشت گفت: لایحه حمایت مادی و معنوی از همکاران پرستار در حال تدوین است که یکی از بندها جذب همکاران پرستاری است که در دوران بحران مانند شیوع کرونا در خدمت نظام سلامت بوده اند.
او بیان کرد: از میان ۲۵ هزار نفر از افرادی که جذب شده اند٬ حدود نیمی از آن ها همکاران پرستار هستند.
عبادی ادامه داد: تعرفه های خدمات پرستاری در سال جاری به میزان ۵۰ درصد ریالی و ۱۵ درصد ارزش های نسبی رشد داشته است. تعرفه ترجیحی نیز در خدمات پرستاری برای اولین بار مصوب شده است. دستورالعمل بازتوزیع هم بر اساس گزارش دانشگاه های علوم پزشکی در حال بازنگری است.
او گفت: در سال جاری آزمون استخدامی دیگری برای جذب ۲۵ هزار نفر خواهیم داشت که ۵۰ درصد از این افراد از گروه پرستاری خواهند بود. در سال گذشته تعداد زیادی از همکاران پرستار جذب بیمارستان ها و مراکز درمانی شده اند و حدود ۶۹ هزار نفر از پرستاران تبدیل وضعیت شده اند.

خبرنگار: فاطمه حبیبی