اعطای تسهیلات خدمت نظام‌وظیفۀ تخصصی ویژۀ دانش‌آموختگان برتر حوزوی

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، این بنیاد در فراخوانی تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی ویژۀ دانش‌آموختگان برتر حوزوی (طرح شهید صیاد شیرازی ویژۀ طلاب) را اعلام کرد. مشمولان این تسهیل با معرفی بنیاد ملی نخبگان، دوره خدمت نظام‌وظیفه خود را مشتمل ‌بر «دوره آموزش نظامی» و «اجرای طرحی پژوهشی» […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، این بنیاد در فراخوانی تسهیلات خدمت نظام‌وظیفه تخصصی ویژۀ دانش‌آموختگان برتر حوزوی (طرح شهید صیاد شیرازی ویژۀ طلاب) را اعلام کرد.

مشمولان این تسهیل با معرفی بنیاد ملی نخبگان، دوره خدمت نظام‌وظیفه خود را مشتمل ‌بر «دوره آموزش نظامی» و «اجرای طرحی پژوهشی» می‌گذرانند و کارت پایان خدمت دریافت می‌کنند.

براساس اعلام بنیاد ملی نخبگان، اتمام سطوح تحصیلی ۳ یا ۴، کسب حداقل امتیاز لازم از فعالیت‌های تبلیغی، کسب حداقل امتیاز لازم از سایر فعالیت‌های نخبگانی، تأیید کارگروه تخصصی
شرایط لازم برای بهره‌مندی از تسهیلات برای دانش آموختگاتن برتر حوزوی است.

فرآیند شرکت در طرح شامل ثبت‌نام، تکمیل مستندات لازم و ثبت درخواست متقاضیان در سامانۀ بنیاد ملی نخبگان (سینا) به نشانی sina.bmn.ir ، ‌بررسی و راستی‌آزمایی پروندۀ متقاضیان از سوی مراکز حوزوی، ارزیابی و محاسبۀ امتیاز متقاضیان در کارگروه تخصصی ذی‌ربط در بنیاد ملی نخبگان، معرفی واجدان شرایط به مرکز نخبگان و استعدادهای برتر نیروهای مسلح است.

طبق این فراخوان که هرساله انجام می شود، ثبت‌نام در سامانۀ سینا از پنجم آذرماه ۱۴۰۱ آغاز می شود.