افزایش بی‌سابقه سرمایه‌گذاری شرکت‌های اروپایی در صنایع دفاعی

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – در پی تهاجم روسیه به اوکراین و برغم کاهش شدید میزان سرمایه گذاری در شرکت های نوپا، شرکت‌های فناوری اروپایی طرف قرارداد با صنایع دفاعی، سرمایه گذاری بی ‌سابقه ‌ای را جذب کرده‌اند.  

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – در پی تهاجم روسیه به اوکراین و برغم کاهش شدید میزان سرمایه گذاری در شرکت های نوپا، شرکت‌های فناوری اروپایی طرف قرارداد با صنایع دفاعی، سرمایه گذاری بی ‌سابقه ‌ای را جذب کرده‌اند.