افزایش دوام جاده‌ها به کمک فناوری نانو

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – یک شرکت هندی محصول نانویی برای ایجاد جاده‌هایی بادوام عرضه کرد. این محصول می‌تواند دربرابر ترک‌خوردگی جاده‌ها تحت بارهای ترافیکی سنگین و چرخه‌های آب‌وهوایی مقاومت کند و با افزایش طول عمر جاده‌ها، نیاز به تعمیر و نگهداری‌های دوره‌ای سریع و صرف هزینه‌های کلان را به شکل […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – یک شرکت هندی محصول نانویی برای ایجاد جاده‌هایی بادوام عرضه کرد. این محصول می‌تواند دربرابر ترک‌خوردگی جاده‌ها تحت بارهای ترافیکی سنگین و چرخه‌های آب‌وهوایی مقاومت کند و با افزایش طول عمر جاده‌ها، نیاز به تعمیر و نگهداری‌های دوره‌ای سریع و صرف هزینه‌های کلان را به شکل قابل توجهی کاهش می‌دهد.