غلامرضا دانشی معلم پیشکسوت:

اقدامات مدیریت صندوق ذخیره فرهنگیان به بازسازی تصویر موسسه انجامیده است

معلم باسابقه تهرانی با اشاره به انتصاب یکی از فرهنگیان به عنوان دبیر کمیته عالی ارزش مالکانه صندوق ذخیره فرهنگیان از سوی مدیرعامل موسسه گفت: درایت و نکته‌سنجی دکتر نجف‌پورکردی در استفاده از ظرفیت عظیم جامعه معلمان کشور در مدیریت اموال و دارایی‌های خودشان، قابل تقدیر و ستایش است و چهره صندوق نزد مخاطبان را بکلی تغییر خواهد داد.
به گزارش کارآفرینان موفق، وی افزود: اگرچه فرهنگیان ظرفیت‌های متعددی دارند اما استفاده از این فرصت، مشروط بر این است که در گزینش و انتخاب افراد به هر دو شاخص عمومی (سلامت همه جانبه افراد و خوشنام بودن در بین فرهنگیان ) و شاخص اختصاصی (داشتن دانش و توان تخصصی اقتصادی و منطبق با سیاست‌های صندوق ذخیره) توجه و دقت کافی مبذول گردد.
دانشی اظهار داشت: وقتی فرهنگیان عضو به عینه مشاهده نمایند که امور موسسه با نظارت افرادی از جنس خودشان صورت می‌گیرد قطعا به عملکرد ایشان اعتماد بیشتری پیدا می‌کنند که نهایتا این مهم به مشارکت حداکثری اعضاء منجر خواهد شد.عضو باسابقه صندوق ذخیره فرهنگیان با اشاره به رویکرد مدیرعامل مبنی بر ایجاد اعتماد متقابل حداکثری بین مدیران و اعضا، تصریح کرد: این گام بسیار مطلوب ارزیابی می‌شود و یکی از موثرترین روش‌ها برای افزایش اعتماد اعضاء می‌باشد.
وی همچنین در مورد طرح بزرگ ارزش مالکانه بیان کرد: کار خوب اگر خوب اجرا شود تاثیرش مثبت خواهد بود. باید سعی نمود با تانی و آرامش بحث ارزش مالکانه به سرمنزل مقصود رسانده شود تا حلاوت و شیرینی این گام کاملا در کام فرهنگیان احساس گردد. دانشی در پایان یادآور شد: شفاف‌سازی و ارائه گزارش دقیق از عملکرد موسسه و شرکت‌ها به فرهنگیان، در کنار استفاده از ظرفیت آنها در اداره موسسه، باعث افزایش اعتماد و اطمینان خاطر آنها خواهد شد.