امضای تفاهمنامه همکاری میان بنیاد علمی اکو و دانشگاه آزاد اسلامی در پاکستان 

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران -ایرنا- دانشگاه آزاد اسلامی ایران و بنیاد علمی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در پاکستان با هدف توسعه روابط مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی یادداشت تفاهمنامه همکاری امضا کرده اند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران -ایرنا- دانشگاه آزاد اسلامی ایران و بنیاد علمی سازمان همکاری اقتصادی (اکو) در پاکستان با هدف توسعه روابط مشترک علمی، آموزشی و پژوهشی یادداشت تفاهمنامه همکاری امضا کرده اند.