اقدام نیک اندیشانه

امضای تفاهم نامه مسئولیت اجتماعی بین اداره کل بهزیستی استان تهران، بنیاد نیکوکاری بازرگانان  و مجموعه تولیدی کفش شوما

تفاهم نامه مسئولیت اجتماعی بین اداره کل بهزیستی استان و مدیر عامل کفش شوما و بنیاد نیکوکاری بازرگانان در اتاق بازرگانی تهران به امضا رسید.

تفاهم نامه مسئولیت اجتماعی بین اداره کل بهزیستی استان و مدیر عامل کفش شوما و بنیاد نیکوکاری بازرگانان در اتاق بازرگانی تهران به امضا رسید.

تفاهم نامه مسئولیت اجتماعی بین اداره کل بهزیستی استان تهران و مدیرعامل کفش شوما و بنیاد نیکوکاری بازرگانان با حضور جمعی از مدیران بهزیستی و مدیران اتاق بازرگانی تهران در محل اتاق تهران به امضا رسید.

به گزارش کارآفرینان موفق از بازارکار، محمد نصیری مدیرکل بهزیستی استان تهران در این مراسم بر توسعه مسئولیت اجتماعی مجموعه های تولیدی تاکید کرد و گفت: ما در حوزه های مختلف نیاز به ورود خیرین و سازمان ها و مجموعه های صنعتی و تولیدی در توسعه مسئولیت اجتماعی داریم تا بتوانیم بخشی از آلام مددجویان بهزیستی را بکاهیم.

وی از وجود 8 هزار زن سرپرست خانوار که توان کار و فعالیت دارند در بهزیستی استان تهران خبر داد و اعلام کرد: اولویت ما در بحث اشتغال مهارت آموزی و ارتقاء توان مهارتی مددجویان بهزیستی بویژه زنان سرپرست خانوار برای ورود به بازارکار و اشتغال است.

مدیرکل بهزیستی استان تهران بر آموزش در کنار واحد تولیدی و صنعتی تاکید کرد: صرف وام دادن نمی تواند الگوی موفقی برای اشتغال باشد از همین رو آموزش را در کنار واحد های صنعتی و تولیدی و در مسیر رسیدن به بازارکار دنبال می کنیم.

کفش شوما زنان سپرست خانوار را استخدام می کند

مدیر عامل گروه تولیدی صنعتی کقش شیما نیز در این مراسم به خبرنگار بازارکار گفت: کفش شوما بیش از 2500 نفر بیمه شده دارد و در حال حاضر نیز در صدد توسعه این مجموعه تولیدی و صنعتی هستیم.

مهندس محمد عرب  با اشاره به اینکه با ایده هم افزایی و کارآفرینی واحد صنعتی کفش شوما شکل گرفته و توسعه یافته است گفت: در کنار توسعه این واحد صنعتی از موضوع مهم مسئولیت اجتماعی نیز غافل نیستیم از همین رو در بنیاد نیکو کاری بازرگانان برای توسعه اهداف خیرخواهانه تلاش می کنیم.

مدیر عامل گروه تولیدی صنعتی کقش شیما از استخدام بیش از یکصد زن سرپرست خانوار در این مجموعه خبر داد و اعلام کرد: برنامه توسعه مجموعه را با بیش از 40 تا 50 هزار متر مربع مساحت در فاز های بعدی دنبال می کنیم و نیرو های بیشتری را نیز استخدام خواهیم.

تفاهم نامه مسئولیت اجتماعی بین اداره کل بهزیستی استان و مدیرعامل کفش شوما و بنیاد نیکوکاری بازرگانان در اتاق بازرگانی تهران به امضا رسید و بر اساس آن اتاق بازرگانی تهران اقدام به تاسیس بنیاد نیکوکاری بازرگانان نموده است و در نظر دارد با همراهی و مشارکت بنگاه های اقتصادی در امور خیریه و طرح های خیر با هدف تمرکز بر توسعه و ترویج مسئولیت اجتماعی اعضای اتاق تهران، اقدامات موثر تری انجام دهد.

شهرستان ری بیش از 20 هزار پرونده بهزیستی دارد

مژگان لشکری معاون مشارکت های مردمی بهزیستی شهرستان ری نیز در حاشیه این مراسم به بازار کار گفت: شهرستان ری به اندازه نه شهرستان مددجوی بهزیستی دارد و ما نیاز دارم با واحد های تولیدی و صنعتی در راستای مسئولیت اجتماعی آن ها همکاری کنیم.

وی با اشاره به وجود بیش از 20 هزار پرونده مددجوی بهزیستی خواستار حمایت مجموعه ها تولیدی و صنعتی از مجموعه بهزیستی شد.

گزارش: امیر علی بینام