بنیاد برکت

انتقال تجربیات موفق اشتغال زایی و توانمندسازی بنیاد برکت به جوامع اسلامی

ترکمانه مدیر عامل بنیاد برکت گفت: طی تفاهمی با سازمان جوانان همکاری اسلامی، مقرر شد تجارب و الگوهای موفق جمهوری اسلامی ایران در راستای اشتغال زایی و توانمندسازی جوامع اسلامی به کار گرفته شود.

ترکمانه مدیر عامل بنیاد برکت گفت: طی تفاهمی با سازمان جوانان همکاری اسلامی، مقرر شد تجارب و الگوهای موفق جمهوری اسلامی ایران در راستای اشتغال زایی و توانمندسازی جوامع اسلامی به کار گرفته شود.

به گزارش کارآفرینان موفق از بازار، بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) با حضور در مناطق روستایی که در حوزه اشتغال با شماری از مشکلات دست و پنجه نرم می کنند همواره سعی بر این دارد که از همان بسترهای منطقه ای نسبت به توانمندسازی روستاییان اقدام کند. مجموعه اهدافی که تاکنون در بیش از ۱۶ هزار روستا دنبال شده و با ۳۰۰ هزار طرح اقتصادی خرد، بنگاه های کوچک و متوسط توانسته برای بیش از یک میلیون و ۲۰۰ نفر فرصت اشتغال فراهم کند.

اهدافی که برای دست یابی به آن ها از سوی بنیاد برکت همراه با ۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار بوده است و همچنان هم از این دست سرمایه گذاری ها ادامه دارد و سطح رفاه اجتماعی و اقتصادی تمام مردم کشور افزایش یابد.

مجموعه اقدامات و دستاوردهایی که امروز مورد توجه جوامع دیگر هم قرار گرفته است و طی بازدیدهایی که اعضای سازمان جوانان همکاری اسلامی از پروژه های اشتغال زایی بنیاد برکت در سراسر کشور داشتند به این نتیجه رسیدند که طی تفاهم نامه ای با این بنیاد، نقشه راهی که این نهاد مردمی در کشور اجرایی کرده است را دریافت کنند و با انتقال تجربیات مشکلات سایر کشورهای اسلامی نیز برطرف کنند. در این رابطه مقرر شده است که بخشی الگوهایی که بنیاد برکت در کشور برای توانمندسازی روستاییان به کار گرفته است توسط سازمان جوانان همکاری اسلامی نیز در ۵۷ کشور به کار گرفته شود تا کمکی در راستای اشتغال جوانان این کشورها باشد.

الگو برداری از طرح های موفق توانمندسازی ایرانی

در این رابطه محمد ترکمانه مدیرعامل بنیاد برکت ضمن ابراز خرسندی از تفاهم نامه ای که به تازگی در راستای انتقال تجربیات توانمندسازی و اشتغال زایی روستاییان کشور و توسعه آن به سایر کشورهای اسلامی به امضا رسیده است  گفت: به تازگی تفاهم نامه ای با سازمان جوانان همکاری اسلامی به امضا رسانده ایم که بر اساس آن همانطور که بنیاد برکت همواره ماموریت هایی را در سراسر کشور در حوزه محرومیت زدایی به سرانجام می رساند، بتوانیم این تجارب خوب را با ۵۷ کشور اسلامی انتقال دهیم.

 

تفاهم نامه انتقال تجربیات بنیاد برکت برای توانمندسازی جوامع اسلامی مزایای دو سویه هم برای ایران و هم برای سایر کشورهای جهان اسلام دارد

وی با اشاره به اینکه کمک به توانمندسازی جوامع اسلامی از طریق الگو برداری از طرح های موفق بنیاد برکت انجام خواهد شد افزود: برای انتقال این تجربیات بهترین مسیری که باید برگزیده می شد از طریق سازمان جوانان همکاری اسلامی بود که خوشبختانه تفاهم نامه ای مشترک را برای تحقق این مهم به امضا رساندیم.

مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به اینکه اجرای این تفاهم نامه مزایای دو سویه برای ایران و سایر کشورهای جهان اسلام دارد ادامه داد: تفاهمی که امروز انجام دادیم سبب این خواهد شد که تجارب و الگوهای موفق جمهوری اسلامی را بتوانیم با کشورهای اسلامی در میان بگذاریم. همچنین اگر در این جوامع از طرح های خوبی در راستای اهداف بنیاد برکت استفاده می شود نیز بتوانیم متناسب با نیازهای کشور از آن ها بهره مند شویم و با قدرت بیشتر نسبت به توانمندسازی مردم کشور خودمان اقدام کنیم.

گفتنی است بنیاد برکت توانسته طرح های موفقی را طی سال های اخیر در حوزه های دانش بنیان، کشاورزی و بحث تامین امنیت غذایی، فناوری های نوین و غیره در جای جای کشور اجرایی کند که مورد توجه ویژه اعضای سازمان جوامع اسلامی قرار گرفته است. از این رو آن ها اعلام آمادگی کرده اند که به محض دریافت الگوها و طرح های موفق ایران برای توانمندسازی بخش های یاد شده، متناسب با نیاز کشورها از آن ها بهره گیرند و نسبت به قدرت کشورهای اسلامی بی افزایند.