اولین دانشکده بیوتکنولوژی در دانشگاه تهران افتتاح شد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران-ایرنا- اولین دانشکده بیوتکنولوژی کشور با حضور “سید محمد مقیمی” رئیس دانشگاه تهران، معاون بنیاد ملی نخبگان و جمعی از اعضای هیات رییسه این دانشگاه افتتاح شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران-ایرنا- اولین دانشکده بیوتکنولوژی کشور با حضور “سید محمد مقیمی” رئیس دانشگاه تهران، معاون بنیاد ملی نخبگان و جمعی از اعضای هیات رییسه این دانشگاه افتتاح شد.