برای سال ۱۴۰۲؛

اولین فراخوان جذب محققان پسادکتری صنعتی منتشر شد

متقاضیان دوره پسادکتری صنعتی تا دهم دی‌ماه فرصت دارند نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام کنند. به گزارش کارآفرینان موفق، پس از تصویب طرح ملی جذب و به کارگیری محققان پسادکتری در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ آیین‌نامه جذب و به کارگیری محققان پسادکتری در دبیرخانه […]

متقاضیان دوره پسادکتری صنعتی تا دهم دی‌ماه فرصت دارند نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک اقدام کنند.

به گزارش کارآفرینان موفق، پس از تصویب طرح ملی جذب و به کارگیری محققان پسادکتری در بیست و هشتمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ آیین‌نامه جذب و به کارگیری محققان پسادکتری در دبیرخانه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری تدوین و در کمیسیون دائمی شورا تصویب و طی نامه شماره ۰۱۱۵۴۳/۱۲/۳ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱۰ ابلاغ شد.

در این آیین نامه، چهار نوع دوره پسادکتری شامل “تحقیقات بنیادی”، “تحقیقات کاربردی”، “فناوری” و ” صنعتی” پیش‌بینی شده است.

بر این اساس و بمنظور استفاده از ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های صنعتی کشور، دوره پسادکتری “صنعتی” موضوع بند ۳-۴ از ماده ۳ آیین‌نامه جذب و بکارگیری محققان پسادکتری، راه اندازی شد که مقررات و جزئیات آن در سامانه پسادکتری شورای عالی عتف آورده شده است.

متقاضیان دوره پسادکتری صنعتی شامل محققان و واحدهای صنعتی می‌توانند با مطالعه بخش قوانین و آیین نامه سامانه مذکور و در صورت داشتن شرایط مندرج در آیین‌نامه، بر روی پنجره دوره پسادکتری صنعتی نشان نمایند و نسبت به ثبت نام و تکمیل فرآیند درخواست و ارسال مدارک و مستندات لازم، درخواست خود را ارسال نهایی نمایند.

مدت ارسال نهایی در فراخوان اول تا مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۰ بوده و درخواست‌هایی که تا تاریخ مذکور ارسال نهایی نشوند، ورود آنها در فرآیند بررسی این فراخوان امکانپذیر نیست.

خبرنگار: فاطمه حبیبی