عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی

اگر سازمان ملی مهاجرت تشکیل می شد وضعیت نابسامان امروز پیش نمی آمد

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر سازمان ملی مهاجرت در زمان خود تشکیل می شد، اتباع خارجی در کشورمان ساماندهی شده و وضعیت نابسامان امروز پیش نمی آمد. ابوالفضل ابوترابی ، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با […]

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر سازمان ملی مهاجرت در زمان خود تشکیل می شد، اتباع خارجی در کشورمان ساماندهی شده و وضعیت نابسامان امروز پیش نمی آمد.

ابوالفضل ابوترابی ، عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با پارس نیوز، با اشاره به وضعیت ورود اتباع بیگانه و عدم ساماندهی آنها، اظهار داشت: طرحی در کمیسیون امورداخلی و شوراهای مجلس تحت عنوان تشکیل سازمان ملی مهاجرت تصویب شد که طرح بسیار جامعی بوده و نزدیک به 3 سال بر روی کار کارشناسی دقیق صورت گرفت تا این مشکلات را حل کند.

وی ادامه داد: این طرح در 103 ماده، تبصره و بند به تصویب رسید که در این خصوص، تجربیات سایر کشورهای دنیا نیز مورد مطالعه قرار گرفت. ما از 3 سال گذشته وضعیت نابسامان امروز را پیش بینی کرده بودیم. بنابراین نیاز بود که در سریع ترین زمان ممکن سازمان ملی مهاجرت تشکیل شود.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر سازمان ملی مهاجرت در زمان خود تشکیل می شد، اتباع خارجی در کشورمان ساماندهی شده و وضعیت نابسامان امروز پیش نمی آمد.

ابوترابی تصریح کرد: این طرح آماده است تا در دستور کار فوری صحن قرار گیرد، چراکه کلیات آن رای آورده است و هیات رییسه باید به این امر توجه جدی داشته باشد.

این نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: با تشکیل سازمان ملی مهاجرت، بسیاری از اتباع خارجی در کشور شناسایی شده و فرایند اقامت آنها در کشور طی می شود، کسانی که توانایی و استعداد لازم برای اقامت در کشورمان را داشته و امتیازات لازم را کسب کنند، اجازه اقامت به آنها داده می شود و مابقی باید کشور را ترک کنند.