ایدەهای برتر استارتاپ فناوری اطلاعات در کردستان معرفی شدند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، سنندج-ایرنا- نخستین استارتاپ فناوری اطلاعات (IT) در دانشگاه کردستان برگزار و بعد از رقابت انجام شده با رای داوران چهار ایدە برتر معرفی شدند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


سنندج-ایرنا- نخستین استارتاپ فناوری اطلاعات (IT) در دانشگاه کردستان برگزار و بعد از رقابت انجام شده با رای داوران چهار ایدە برتر معرفی شدند.