ایران و روسیه در حوزه متاورس تفاهم‌نامه منعقد کردند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- ایران و روسیه در حوزه متاورس و حمل و نقل هوشمند تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری منعقد کردند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- ایران و روسیه در حوزه متاورس و حمل و نقل هوشمند تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری منعقد کردند.