بازارسازی برای دانش بنیان‌ها هدف اصلی معاونت علمی در دوره جدید مدیریتی است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، عمده اهداف این معاونت را در دوره جدید مدیریتی، بازارسازی برای شرکت های دانش بنیان و فناور اعلام کرد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، عمده اهداف این معاونت را در دوره جدید مدیریتی، بازارسازی برای شرکت های دانش بنیان و فناور اعلام کرد.