معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور

بازدید دهقانی فیروزآبادی از دانشگاه و ناحیه نوآوری شریف

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور از دانشگاه صنعتی شریف و ناحیه نوآوری این دانشگاه بازدید کرد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور از دانشگاه صنعتی شریف و ناحیه نوآوری این دانشگاه بازدید کرد.

روح الله دهقانی فیروزآبادی امروز (چهارشنبه) در این بازدید از نزدیک در جریان فعالیت استارتاپ‌ها، شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در این دانشگاه و ناحیه نوآوری قرار گرفت.

دانشگاه صنعتی شریف دارای سه مرکز نوآوری شامل هوافضا، علوم داده و هوش مصنوعی و سلامت است.

در مرکز رشد دانشگاه صنعتی شریف همچنین ۳۰ شرکت دانش بنیان مستقر است.

پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی شریف سال ۹۵ تاسیس شد؛ در حالی که بحث های کارآفرینی در این دانشگاه از سال ۷۹ شکل گرفته بود و اولین مرکز کارآفرینی با همکاری دانشکده مدیریت و اقتصاد در این دانشگاه و مرکز رشد در سال ۸۳ تاسیس شده بود.

ناحیه نوآوری شریف دی ماه ۱۳۹۷ به طور رسمی به جامعه فناوران و نوآوران معرفی شد. این ناحیه با وسعت ۲۵۰ هکتار شامل ۵۰۰ کسب‌وکار فناور و نوآور در صنایع مختلف است که برای خلق ارزش مشترک متناسب با مأموریت، توانمندی و شایستگی محوری خود به ایفای نقش می‌پردازد. پارک علم و فناوری شریف اکنون میزبان ۱۶۰ شرکت در مرحله پیش‌رشد، ۳۶۵ شرکت در مرحله رشد، ۴۱ شرکت در مرحله رشدیافته است.