طی بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دوسالانه بنیادشهید

بازدید رییس جمهور از غرفه صندوق اشتغال و کارآفرینی ایثارگران

به گزارش کارآفرینان موفق، رییس جمهور طی بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دوسالانه بنیادشهید، در غرفه صندوق اشتغال و کارآفرینی حاضر شد و ضمن بازدید از نمونه محصولات طرح های جامعه ایثارگران، در جریان نحوه خدمات رسانی این حوزه به خانواده های معزز شاهد و ایثارگر قرار گرفت.همچنین در این بازدید رئیس جمهور در جریان آخرین […]

به گزارش کارآفرینان موفق، رییس جمهور طی بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دوسالانه بنیادشهید، در غرفه صندوق اشتغال و کارآفرینی حاضر شد و ضمن بازدید از نمونه محصولات طرح های جامعه ایثارگران، در جریان نحوه خدمات رسانی این حوزه به خانواده های معزز شاهد و ایثارگر قرار گرفت.همچنین در این بازدید رئیس جمهور در جریان آخرین اقدامات انجام شده صندوق قرار گرفت.

حجت الاسلام و المسلمین، سید ابراهیم رئیسی رییس جمهور طی بازدید از نمایشگاه دستاوردهای دوسالانه بنیادشهید، در غرفه صندوق اشتغال و کارآفرینی حاضر شد و ضمن بازدید از نمونه محصولات طرح های جامعه ایثارگران، در جریان نحوه خدمات رسانی این حوزه به خانواده های معزز شاهد و ایثارگر قرار گرفت.همچنین در این بازدید رئیس جمهور در جریان آخرین اقدامات انجام شده صندوق قرار گرفت.