بازگشت سالانه هزار نخبه به کشور؛ هدف بنیاد ملی نخبگان/لزوم تخصیص منابع مالی

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا- قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: نخبگان پس از بازگشت به کشور و پیش از اشتغال تخصصی، باید در قالب‌هایی مانند طرح پژوهشی پسادکترا فعال شوند تا از این طریق ضمن خدمت‌رسانی به جامعه، مورد حمایت قرار گیرند و این امر نیازمند تخصیص منابع مالی است.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا- قائم‌مقام بنیاد ملی نخبگان گفت: نخبگان پس از بازگشت به کشور و پیش از اشتغال تخصصی، باید در قالب‌هایی مانند طرح پژوهشی پسادکترا فعال شوند تا از این طریق ضمن خدمت‌رسانی به جامعه، مورد حمایت قرار گیرند و این امر نیازمند تخصیص منابع مالی است.