با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم؛

با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم؛ سیزدهمین پارک علم و فناوری دانشگاهی کشور افتتاح می‌شود

با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولان استانی و شهرستانی، روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، فردا سیزدهم دی ماه، پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان افتتاح می‌شود.
با حضور معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مسئولان استانی و شهرستانی، روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، فردا سیزدهم دی ماه، پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان افتتاح می‌شود.
سیزدهمین پارک علم و فناوری دانشگاهی کشور افتتاح می‌شود

به گزارش بازارکار از روابط عمومی وزارت علوم، دکتر علی خیرالدین، با اشاره موافقت شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی با تاسیس سه پارک علم و فناوری، گفت: پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، به عنوان سیزدهمین پارک علم و فناوری دانشگاهی کشور افتتاح و از مجوز آن رونمایی خواهد شد.

گفتنی است پارک علم و فناوری دانشگاه کاشان، از سال ۱۳۹۷به عنوان پارک علم و فناوری غیاث الدین جمشیدی کاشانی زیرنظر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان فعالیت می کرد که با مجوز اخیر شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی بصورت مستقل فعالیت خواهد کرد.