چمنی:

 برای بیمه خویش‌فرمایی رانندگان اینترنتی نیازی به مصوبه جدیدی نبود

برخی موضوعات اساسی حوزه‌ بیمه‌های اجتماعی، مطرح شده در برنامه هفتم توسعه نظیر افزایش سن بازنشستگی، رفع ناترازی بیمه‌های اجتماعی، پوشش رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. برخی موضوعات اساسی حوزه‌ بیمه‌های اجتماعی، مطرح شده در برنامه هفتم توسعه نظیر افزایش سن بازنشستگی، رفع ناترازی بیمه‌های اجتماعی، پوشش رانندگان […]

برخی موضوعات اساسی حوزه‌ بیمه‌های اجتماعی، مطرح شده در برنامه هفتم توسعه نظیر افزایش سن بازنشستگی، رفع ناترازی بیمه‌های اجتماعی، پوشش رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی مورد توجه کارشناسان قرار گرفت. برخی موضوعات اساسی حوزه‌ بیمه‌های اجتماعی، مطرح شده در برنامه هفتم توسعه نظیر افزایش سن بازنشستگی، رفع ناترازی بیمه‌های اجتماعی، پوشش رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی مورد توجه کارشناسان قرار گرفت.

به گزارش کارآفرینان موفق از خبرگزاری برنا، برخی موضوعات اساسی حوزه‌ بیمه‌های اجتماعی، مطرح شده در برنامه هفتم توسعه نظیر افزایش سن بازنشستگی، رفع ناترازی بیمه‌های اجتماعی، پوشش رانندگان تاکسی‌های اینترنتی و صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی مورد توجه کارشناسان قرار گرفت.
در این ارتباط «ناصر چمنی» کارشناس حوزه کار و تولید، پیرامون موضوعات مطرح شده در برنامه هفتم توسعه حول محور بیمه‌های اجتماعی توضیحاتی ارائه کرده که در ادامه آن را می‌خوانید.
سوال: در برنامه هفتم توسعه موضوع افزایش سن بازنشستگی مطرح شده است؛ این موضوع چه تاثیری در مدیریت ناترازی منابع صندوق‌های بیمه‌ای ایفا می‌کند؟
چمنی: مشکل اصلی صندوق‌های بازنشستگی در طول دوره‌های مختلف به مسأله مدیریت منابع و امکانات و رویکردهای راهبری در این صندوق‌ها مربوط می‌شود. البته وجود مشکلات و چالش‌های بسیاری در صندوق‌های بازنشستگی دولتی نسبت به سازمان تأمین اجتماعی احساس می‌شود. با توجه به روند کاهش استخدام‌ در دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و روند کاهشی ورود افراد بیمه‌پرداز به چرخه موجود صندوق بازنشستگی کشوری و دیگر صندوق‌های وابسته به دولت، طبیعتاً منابع ورودی این نهادهای بیمه‌گر نیز با اختلال مواجه خواهد شد.
در واقع ایجاد تعادل در حوزه ورودی و خروجی منابع سازمان‌های بیمه‌ای به عنوان دلیل افزایش سن بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه مطرح شده که البته این موضوع به رفع ناترازی صندوق‌ها کمک نخواهد کرد. در واقع افزایش سن بازنشستگی تسهیلگر رشد ورودی صندوق‌ها نیست و با انجام این ایده در سالهای آینده کاهش بیشتر ورودی صندوق‌های بازنشستگی را شاهد خواهیم بود.
سوال: به اعتقاد شما چه رویکرد و راهکارهایی برای ایجاد منابع بیشتر و رفع ناترازی صندوق‌های بازنشستگی اجرایی شود؟
چمنی: یکی از راهکارها حداقل در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی، پرداخت بدهی دولت به این صندوق بیمه‌ای است. این سازمان در صورت مدیریت راهبری واحد و با کمترین میزان دخالت دولت‌ها امکان ادامه مسیر به بهترین شکل ممکن را خواهد داشت.
همچنین جبران تعهدات بدون پشتوانه مالی ناشی از تصمیمات سالهای گذشته دولت‌ها به‌ویژه هزینه‌های تحمیل شده به سازمان تأمین اجتماعی در پوشش گروه‌های مختلف اجتماعی بدون حمایت و پشتوانه مالی برای جبران بخشی از شرایط ناترازی باید در دستور کار دولت‌ها قرار گیرد.
به عبارتی مدیریت و راهبری توانمند و پویا در حوزه بیمه‌های اجتماعی امکان نجات صندوق‌های بیمه‌ای را فراهم می‌کند.
جلوگیری از ورود نیروی کار جدید به چرخه بیمه‌پردازی به واسطه افزایش سن بازنشستگی، یقیناً بحران منابع برای حوزه بیمه‌های اجتماعی به‌ویژه تأمین اجتماعی را موجب می‌شود.
در حوزه دیگر صندوق‌های دولتی نیز یا تسهیل شرایط ورودی افراد به دستگاه‌های دولتی و رشد بیمه‌پردازی یا پرداخت هزینه‌ها از بودجه عمومی دولت باید در دستور کار باشد و افزایش سن بازنشستگی راهکار اساسی بلندمدت برای این بخش از صندوق‌های بیمه اجتماعی مورد حمایت دولت محسوب نمی‌شود.
نکته اینجا است که در حوزه صندوق‌های دولتی به جهت ایجاد تعادل در ورود و خروج منابع یا استخدام دولتی به شکل کامل باید حذف شود یا ورودی افراد جدید به صندوق برقرار باشد تا تکلیف در این حوزه روشن شود. در شرایط حذف ورود افراد به صندوق‌های دولتی، افراد از طریق بخش خصوصی در مراکز دولتی مشغول به‌کار شده و تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار خواهند گرفت.
سوال: بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در برنامه هفتم توسعه مطرح شده است. در این ارتباط چه رویکرد کارآمدی امکان اجرایی دارد؟
چمنی: در حال حاضر براساس قوانین تأمین اجتماعی امکان برقراری پوشش بیمه‌ای به شکل خویش‌فرما وجود دارد و نیاز به مصوبه جدیدی در این ارتباط نیست. با استناد به قانون کار تکلیف کارگر و کارفرما روشن شده و این موضوع قابل تعمیم به مسأله رانندگان تاکسی‌های اینترنتی است. در این حوزه قانون دارای صراحت است و با توجه به این مهم، صراحت در برنامه هفتم نیز در حوزه برقراری بیمه رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز باید مورد توجه قرار می‌گرفت.
در ارتباط با سهم حق بیمه نیروی کار و کارفرما نیز در حوزه فعالیت تاکسی‌های اینترنتی باید با تشکیل جلسات کارشناسی، حق بیمه منطقی استخارج شود.
سوال: در حوزه فعالیت صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی چه نظری دارید؟
چمنی: صندوق‌های مکمل در صورت فعالیت نیاز به بسترسازی قانونی و حمایت دولت دارند و بدون این شرایط امکان آغاز و ادامه فعالیت نخواهند داشت. در واقع این صندوق‌ها در شرایط امروز صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی به عنوان مسکن در فضای بیمه‌ای و بازنشستگی امکان فعالیت دارند. ‌اکنون برخی از این بیمه‌ها در حوزه فعالیت‌های مربوط به بازنشستگی مشکلات و چالش‌هایی را تجربه می‌کنند.