برای نخستین بار در کشور اکسید منیزیوم به روش سنتزی تولید شد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، کاشان-ایرنا_شرکت دانش بنیان فعال در آران و بیدگل برای نخستین بار در کشور موفق به تولید اکسید منیزیوم خلوص بالا به روش سنتزی با هدف رفع نیاز به واردات این محصول شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


کاشان-ایرنا_شرکت دانش بنیان فعال در آران و بیدگل برای نخستین بار در کشور موفق به تولید اکسید منیزیوم خلوص بالا به روش سنتزی با هدف رفع نیاز به واردات این محصول شد.