برج فناوری برای استقرار شتاب‌دهندگان در حال احداث است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- مشاور مدیرکل مرکز دانش پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر گفت: در حال احداث برج فناوری هستیم و به زودی شتاب دهندگان در آنجا مستقر می‌شوند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- مشاور مدیرکل مرکز دانش پژوهان و تشکل‌های شاهد و ایثارگر گفت: در حال احداث برج فناوری هستیم و به زودی شتاب دهندگان در آنجا مستقر
می‌شوند.