برخی فناوری‌ها قبل از تجاری‌سازی، مشتری ندارند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- عضو هیات‌علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی و مجری یک طرح فناورانه برای طراحی و تولید پیش‌آغشته‌های کربن اپوکسی و شیشه اپوکسی در مقیاس صنعتی گفت: برخی فناوری‌ها باید برای بازاریابی ابتدا تجاری‌سازی شوند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- عضو هیات‌علمی پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی و مجری یک طرح فناورانه برای طراحی و تولید پیش‌آغشته‌های کربن اپوکسی و شیشه اپوکسی در مقیاس صنعتی گفت: برخی فناوری‌ها باید برای بازاریابی ابتدا تجاری‌سازی شوند.