برنامه ریزی برای مدیریت هفت هزار میلیارد تومان اعتبارات حمایت از تولید در فارس ضرورت دارد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، شیراز- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، گفت : امسال حدود هفت هزار میلیارد تومان از محل تبصره ماده ۱۶ و ۱۸ وارد استان می‌شود که اگر این منابع را مدیریت کردیم منجر به تولید و ایجاد اشتغال می شود و در غیر این صورت به داد و ستد […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


شیراز- ایرنا- معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس، گفت : امسال حدود هفت هزار میلیارد تومان از محل تبصره ماده ۱۶ و ۱۸ وارد استان می‌شود که اگر این منابع را مدیریت کردیم منجر به تولید و ایجاد اشتغال می شود و در غیر این صورت به داد و ستد مجازی و کاذب و سوداگری تبدیل خواهد شد.