برپایی رویداد علمی کسب و کار، فرصت ها و تهدیدها در مشهد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، مشهد- ایرنا- «رویداد علمی کسب و کار، فرصت ها و تهدیدها» عصر چهارشنبه با حضور مدیران شرکت های دولتی و خصوصی استان خراسان رضوی و جمعی از اساتید مطرح دانشگاه های کشور در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


مشهد- ایرنا- «رویداد علمی کسب و کار، فرصت ها و تهدیدها» عصر چهارشنبه با حضور مدیران شرکت های دولتی و خصوصی استان خراسان رضوی و جمعی از اساتید مطرح دانشگاه های کشور در دانشگاه آزاد اسلامی مشهد برگزار شد.