برای نخستین بار انجام شد؛

برگزاری بهنگام مجامع سالیانه شرکت‌های تابعه موسسه طبق برنامه

با هدف شفاف سازی، انضباط و اجرای دقیق الزامات قانونی با دستور مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، مجامع تمامی شرکت های متعلق به صندوق طبق برنامه در حال برگزاری است و تاکنون 94 درصد مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های تابعه سال مالی منتهی به 31 شهریور 1402 بموقع یا زودتر از موعد برگزار شده و مابقی […]

با هدف شفاف سازی، انضباط و اجرای دقیق الزامات قانونی با دستور مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، مجامع تمامی شرکت های متعلق به صندوق طبق برنامه در حال برگزاری است و تاکنون 94 درصد مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های تابعه سال مالی منتهی به 31 شهریور 1402 بموقع یا زودتر از موعد برگزار شده و مابقی مجامع نیز در حال برگزاری می باشد.

با هدف شفاف سازی، انضباط و اجرای دقیق الزامات قانونی با دستور مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، مجامع تمامی شرکت های متعلق به صندوق طبق برنامه در حال برگزاری است و تاکنون 94 درصد مجامع عمومی عادی سالیانه شرکت‌های تابعه سال مالی منتهی به 31 شهریور 1402 بموقع یا زودتر از موعد برگزار شده و مابقی مجامع نیز در حال برگزاری می باشد.

به گزارش کارآفرینان موفق از روابط عمومی و امور بین الملل موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان، معاونت امور شرکت ها و مدیریت امور مجامع موسسه از چندی قبل با دستور ویژه دکتر نجف پور کردی برنامه ریزی و زمان بندی مشخص به منظور انضباط بخشی و شفافیت در عملکرد موسسه و ایجاد گفتمان واحد و قالب سازمانی در حوزه راهبری از حیث نظارت و کنترل بر برگزاری دقیق و به موقع پیش مجامع و مجامع شرکت‌ها را در دستور کار قرار دادند که این رویداد مهم در طول فعالیت صندوق بی سابقه است.

در این راستا با توجه به فرا رسیدن سالی مالی هلدینگ‌ها و شرکت‌های تابعه موسسه منتهی به 31 شهریورماه 1402، زمان‌بندی جهت برگزاری مجامع و پیش مجامع ها، با هدف پاسخگویی به ذی‌مدخلان مورد توجه قرار گرفت و برنامه‌ریزی دقیقی برای تحقق این هدف صورت پذیرفت و اولین پیش مجمع در تاریخ ٢٩ مهرماه با شرکت پتروشیمی مهتاب پارسیان برگزار شد.همچنین از میان ۴۵ شرکتی که سال مالی منتهی به ٣١ شهریور ١۴٠٢داشتند؛ مجمع 42 شرکت برگزار شده است و سه شرکت باقی مانده هم طبق پیش بینی‌ها تا بیستم دی ماه به پایان می‌رسد.مجمع عمومی عادی سالیانه پنج هلدینگ هم براساس برنامه زمان بندی در نظر گرفته شده تا اواخر دی ماه ١۴٠٢ و پس از آن بنا بر تصمیم رئیس هیات امنا، مجمع موسسه هم برگزار خواهد شد.

شش شرکت باقی مانده زیرمجموعه موسسه هم سال مالی منتهی به ٢٩ اسفند دارند که در سال مالی قبل تمامی این مجامع برگزار و برای سال آینده هم برنامه مجمع آنها پیش بینی شده است.روند برگزاری پیشرفت حداکثری را نشان می دهد و آنچه اتفاق افتاده طبق نقشه راه پیش رو، پاسخی روشن و تصویری شفاف از عملکرد مالی هلدینگ‌ها، شرکت‌های تابعه و کل موسسه در اختیار صاحبان سرمایه بویژه فرهنگیان عضو قرار می دهد.