همکاری این نهاد برای احیای صنایع دستی و تجاری سازی آن

برگزاری نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی و معاون صنایع‌دستی و هنرهای‌ سنتی وزارت میراث فرهنگی

در نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با معاون صنایع‌دستی و هنرهای‌ سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر همکاری دو طرف در راستای احیای صنایع دستی و تجاری سازی آن تاکید شد. به گزارش کارآفرینان موفق از روابط عمومی جهاددانشگاهی، نشست مشترک دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی و دکتر یعقوب فتح الهی معاون […]

در نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی با معاون صنایع‌دستی و هنرهای‌ سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بر همکاری دو طرف در راستای احیای صنایع دستی و تجاری سازی آن تاکید شد.

به گزارش کارآفرینان موفق از روابط عمومی جهاددانشگاهی، نشست مشترک دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی و دکتر یعقوب فتح الهی معاون پژوهش و فناوری، دکتر مسعود ابراهیمی سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اقتصاد دانش بنیان، دکتر محمدحسین ایمانی خوشخو رییس پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی، امیر طهرانچی مشاور رییس و مدیرکل حوزه ریاست، دکتر ابوالقاسم رئیسی مدیرکل روابط عمومی و الهام زایجانی رییس جهاددانشگاهی واحد هنر با دکتر مریم جلالی معاون صنایع‌دستی و هنرهای‌ سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و هیات همراه، امروز، شنبه 11 آذرماه در دفتر مرکزی این نهاد با محوریت استفاده از ظرفیت‌های جهاددانشگاهی در بحث هنر و صنایع دستی برگزار شد.

همکاری جهاددانشگاهی برای احیای صنایع دستی و تجاری سازی آن

دکتر حسن مسلمی نائینی رییس جهاددانشگاهی در این نشست با اشاره به این که یکی از وظایف اصلی این نهاد از ابتدای تاسیس، حوزه فرهنگی و هنری بوده و هنرمندان زیادی را تربیت کرده است، گفت: ظرفیت بالایی در بخش صنایع دستی در کشور وجود دارد، اما فرهنگ، هنر و صنایع دستی مظلوم است.

وی با تاکید بر این که این نهاد از ابتدا و در طول 43 سال فعالیت خود سعی کرده خلاهای جامعه را پر کند، اظهار کرد: به دلیل کم توجهی به صنایع دستی، کارهای خوبی در واحد هنر و پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی این نهاد در حال انجام است و سازمان تجاری سازی فناوری و اقصاد دانش بنیان و معاونت آموزش کارآفرینی جهاددانشگاهی نیز هم در زمینه برگزاری نمایشگاه و کارگاه های آموزشی در حوزه صنایع دستی و هم نحوه تجاری سازی این محصولات سعی کرده به حوزه صنایع خانگی کمک کند که به عنوان نمونه می توان به مشاغل خانگی اشاره کرد که بیش از 10 هزار نفر را تحت پوشش دارد.

رییس جهاددانشگاهی هدف این نهاد را کمک به دولت های مستقر دانست و گفت: امیدواریم با تجربه موجود در جهاددانشگاهی و سابقه خوب آن بتوانیم با همکاری معاونت صنایع‌دستی و هنرهای‌ سنتی وزارت میراث فرهنگی کارهای موثری را انجام داده و صنایع دستی را احیا و در جهت تجاری سازی آن اقداماتی را انجام دهیم.

کمک جهاددانشگاهی به معاونت صنایع‌دستی و هنرهای‌ سنتی برای پیوند با دانشگاه

در ادامه دکتر مریم جلالی معاون صنایع‌دستی و هنرهای‌ سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با تاکید بر ضرورت بازگشت تقویت توجه به صنایع دستی، اظهار کرد: صنایع دستی اقتصاد هویت بنیان کشور است و با توجه به فاصله ای که بین توسعه و صنایع دستی افتاده، صنایع دستی امری تزئینی و غیر اقتصادی تلقی شده است و دور افتادگی از ادبیات توسعه باعث شده که حمکرانی و سیاست گذاری ما به این سمت نرود که تسهیلگرای در حوزه ارزش آفرینی آن انجام دهیم.

وی با اشاره خاطرات دانشجویی خود که توانمندی های غیر کلاسی خود را با جهاددانشگاهی پیش می برد گفت: زمانی که کلمه جهاد و دانشگاه کنار هم می نشیند هم جوشش است و هم کوشش.

دکتر جلال بیان کرد: جهاد یک امر انگیزه بخش و درونی و نیت های خیرخواهانه را ذهن می رساند و دانشگاه هم نظریه پردازی و بینش است در نتیجه فلسفه تشکیل جهاددانشگاهی آن چیزی بوده که در جریان های مردمی نبوده و در دانشگاه بوده و آنچیزی که در جریان های دانشگاهی نبوده و مردمی سازی بوده که این تلفیق باعث می شود که این اتفاق رخ دهد.

وی  ادامه داد: صنایع دستی هم در حوزه خود و محصولاتش و هم در حوزه کنشگرانش می تواند با فعالیت های جهاددانشگاهی پیوند بخورد و نکته ای که دارد این است که در دل محصول کیفیت بخشی، استاندارد سازی و تجاری سازی مد نظر است که نیاز به دانش دانشگاه داریم و جهاددانشگاهی در این زمینه می تواند به ما کمک کند.

وی با اشاره به کمک جهاددانشگاهی به این حوزه در بخش ذی نفعان گفت: باید همکاری دو طرف پروژه محور باشد و یک پروژه ثابت و مشخص در یک حوزه مشخص احصا و عملیاتی شود.

آمادگی جهاددانشگاهی برای کمک به معاونت صنایع‌دستی در حوزه نوآوری، فناوری و تجاری سازی

سرپرست سازمان تجاری سازی فناوری و اقصاد دانش بنیان نیز اظهار کرد: جهاددانشگاهی دارای 3 پارک علم و فناوری و بیش از 70 مرکز رشد و نوآوری در کشور است و اگر چه پارک علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی این نهاد به طور خاص در حوزه صنایع‌دستی و هنرهای‌ سنتی فعالیت می کند و تا کنون نیز بیش از 5 تا 6 پردیس راه اندازی کرده است؛ اما در باقی پارک ها و مراکز رشد هم منعی برای این نوع فعالیت ها نداریم.

دکتر مسعود ابراهیمی افزود: ما در جهاددانشگاهی آمادگی داریم تا در حوزه نوآوری، فناوری و تجاری سازی متناسب با نیاز حوزه صنایع‌دستی و هنرهای‌ سنتی از آموزش تا خدمات مشاوره و مدیریت را بر عهده بگیریم و به این سازمان کمک کنیم.

ایجاد رشته های جدید در دانشگاه ها با همکاری جهاددانشگاهی و معاونت صنایع‌دستی

دکتر ایمانی خوشخو با اشاره به این که بخش فرهنگ می تواند مولد در اقتصاد باشد، اظهار کرد: جهاددانشگاهی نهادی است که دلیل عمر بیش از 40 سال آن، علی رغم تمام چالش های مدیریتی در کشور، این بود که به دنبال کارهای بر زمین مانده رفته است.

رییس پارک ملی علوم و فناوری های نرم و صنایع فرهنگی جهاددانشگاهی با بیان این که از زمان حضور دکتر مسلمی نائینی توجه به حوزه فرهنگ بیش از دیگر حوزه ها است، گفت: با توجه به این که جهاددانشگاهی در تمام حوزه ها فعال است؛ مانند ساخت دکل های نفتی، تاسیس رویان در حوزه پزشکی و …  می توان گفت شبکه جهاددانشگاهی بی نظیر بوده و چابکی آن بی مانند است.

وی افزود: انتخاب این نهاد برای توسعه کمی و کیفی فعالیت های میراث فرهنگی بسیار عالی است و می توان با همکاری دو مجموعه رشته های جدید را در دانشگاه ها ایجاد و بازنگری هم در رشته های موجود مرتبط با صنایع دستی داشته باشیم.

الهام زایجانی رییس جهاددانشگاهی واحد هنر در ادامه این نشست بیان کرد: آمادگی داریم تا در بحث هنر با این سازمان همکاری کنیم و در همین راستا پرپوزال آماده و برای سازمان ارسال شده است تا در رابطه با طراحی واجرا با توجه به بخش های مختلف موجود در معاونت صنایع دستی کار شروع شود.

وی افزود: در همین زمینه و به دلیل چالاکی جهاددانشگاهی و فضای موجود برای کار با سازمان و وزاتخانه ها، سرفصل های «آموزش طراحی محصول از ایده تا محصول»، «بسته بندی»، «مارکتینگ» و «تجاری سازی» در نظر گرفته شده است و آماده همکاری با معاونت صنایع‌دستی و هنرهای‌ سنتی وزارت میراث فرهنگی هستیم.

در ادامه هریک از حاضران در نشست به بیان دیدگاه های خود پرداختند.

خبرنگار: فاطمه حبیبی