برگزاری پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی کسب و کار

پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار هشتم شهریور ماه جاری به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد. به گزارش پایگاه خبری کارآفرینان موفق، پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار، هشتم شهریور ماه جاری  […]

پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار هشتم شهریور ماه جاری به صورت حضوری و آنلاین برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری کارآفرینان موفق، پنجمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در شرایط ناپایدار، هشتم شهریور ماه جاری  در دانشگاه تربیت مدرس برگزار شد.
در این رویداد عبدالرضا حافظی، مهدی باغبان،سعید خزایی، وحید ناصحی فر، مهدی سماواتی، ابراهیم علیزاده و عطا همایون از جمله مدرسان حوزه کارآفرینی بودند که برای حاضران در جلسه به سخنرانی پرداختند.
گفتنی است، چهارمین دوره  کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی الگوهای نوین مدیریت کسب و کار در تاریخ ۴ و ۵ بهمن ماه سال ۱۴۰۰، در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران با حضور اساتید و بسیاری از صاحبان مشاغل برگزار گردید.