برگزیدگان دستاوردهای پژوهشی دانش‌آموزان در پارک فناوری پردیس معرفی شدند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – هشت طرح برگزیده دستاوردهای پژوهشی دانش‌آموزان شرکت کنندگان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در پارک فناوری پردیس معرفی شدند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – هشت طرح برگزیده دستاوردهای پژوهشی دانش‌آموزان شرکت کنندگان در نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی در پارک فناوری پردیس معرفی شدند.