آگهی استخدام

بنر آگهی استخدام یک کارگر ساده جنجال آفرید

انتشار تصویر بنر استخدام یک کارگر پاره وقت که مربوط به نان فانتزی در منطقه پیروزی تهران است در فضای مجازی جنجالی شده.

انتشار تصویر بنر استخدام یک کارگر پاره وقت که مربوط به نان فانتزی در منطقه پیروزی تهران است در فضای مجازی جنجالی شده.

به گزارش کارآفرینان موفق از برترین‌ها: انتشار تصویر بنر استخدام یک کارگر پاره وقت که مربوط به نان فانتزی در منطقه پیروزی تهران است در فضای مجازی جنجالی شده.

کاربران با انتقاد از این آگهی نوشتند وقتی مردم ایران خودشان بیکار هستند چرا در این بنر، کارگر افغانستانی به ایرانی ارجحیت داده شده است.