بهبود بهره‌وری در اتلاف انرژی رادیاتورها با نانوپوشش تبدیلی

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – بهره‌وری در اتلاف انرژی رادیاتورها با نانوپوشش تبدیلی با تلاش محققان یک شرکت ایرانی افزایش یافت.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – بهره‌وری در اتلاف انرژی رادیاتورها با نانوپوشش تبدیلی با تلاش محققان یک شرکت ایرانی افزایش یافت.