به میزبانی دانشگاه علمی کاربردی؛ المپیاد ملی مهارتی دانشجویان برگزار می‌شود

دانشگاه جامع علمی کاربردی میزبان برگزاری سومین المپیاد ملی مهارتی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور شد. به گزارش کارآفرینان موفق به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ به منظور کشف استعدادهای حرفه‌ای در بین دانشجویان و معرفی افراد ماهر به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، دانشگاه جامع علمی کاربردی میزبان […]

المپیاد ملی مهارتی دانشجویان برگزار می‌شود

دانشگاه جامع علمی کاربردی میزبان برگزاری سومین المپیاد ملی مهارتی دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی سراسر کشور شد.

به گزارش کارآفرینان موفق به نقل از معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم؛ به منظور کشف استعدادهای حرفه‌ای در بین دانشجویان و معرفی افراد ماهر به صنایع و بنگاه‌های اقتصادی، دانشگاه جامع علمی کاربردی میزبان برگزاری سومین المپیاد ملی مهارتی دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی سراسر کشور خواهد بود.

بادپا مدیرکل پشتیبانی امور فرهنگی و اجتماعی با اعلام این خبر افزود: با هدف توسعه جامعه هدف شرکت کنندگان از دانشگاه‌های مختلف کشور و ضرورت گسترش حوزه‌های مهارتی، نشست بررسی سوابق رویداد و پیشنهادات موجود برای دور جدید آن، در معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی برگزار شد.

بادپا خاطر نشان کرد: مقرر شد پس از بررسی پیشنهادات، آئین نامه سومین المپیاد ملی مهارتی جهت تصویب و ابلاغ به وزارت علوم ارسال شود.