بین امکانات و توقعات تفاوت بسیار است/دستورالعملی برای تغذیه دانشجویان ابلاغ شود

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- رییس دانشگاه تربیت مدرس گفت: بین توقع، امکانات و اختیارات دانشگاه‌ تفاوت بسیار است؛ بنابراین برآورده کردن توقعات دانشجویان و مسوولان دانشگاه با این بودجه امکان‌پذیر نیست.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- رییس دانشگاه تربیت مدرس گفت: بین توقع، امکانات و اختیارات دانشگاه‌ تفاوت بسیار است؛ بنابراین برآورده کردن توقعات دانشجویان و مسوولان دانشگاه با این بودجه امکان‌پذیر نیست.