تامین نیازهای فناورانه کشور از خارج، آفت رشد شرکت‌های دانش بنیان

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- رییس پارک علم و فناوری گیلان گفت: در سال‌های اخیر در زمینه فرهنگ استفاده از فناوری‌های دانش بنیان خوب کار شده است؛ با این وجود خیلی از نیازهای فناورانه را به جای این که از شرکت های فناور و دانش بنیان خود تامین کنیم، عموما از خارج از […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- رییس پارک علم و فناوری گیلان گفت: در سال‌های اخیر در زمینه فرهنگ استفاده از فناوری‌های دانش بنیان خوب کار شده است؛ با این وجود خیلی از نیازهای فناورانه را به جای این که از شرکت های فناور و دانش بنیان خود تامین کنیم، عموما از خارج از کشور وارد می شود.