تجربه نخبگان علوم انسانی به استقرار حکمرانی اقتصاد دانش بنیان کمک می‌کند

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری گفت: حلقه مفقوده‌ای که در حکمرانی دانش‌بنیان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، علوم انسانی است، این درحالی است که تجربه نخبگان علوم انسانی به استقرار حکمرانی اقتصاد دانش بنیان کمک می‌کند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس‌جمهوری گفت: حلقه مفقوده‌ای که در حکمرانی دانش‌بنیان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، علوم انسانی است، این درحالی است که تجربه نخبگان علوم انسانی به استقرار حکمرانی اقتصاد دانش بنیان کمک می‌کند.