تخصیص ۵۰۰ میلیارد تومان برای ساخت ۸۰۰ واحد مسکونی متاهلین دانشگاه تهران

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه تهران در زمینه تأمین مسکن برای دانشجویان متأهل، اعلام کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان برای احداث ۸۰۰ واحد مسکونی جدید برای متأهلین در نظر گرفته‌ایم که تخصیص آن در فرآیند اجرایی است.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه تهران در زمینه تأمین مسکن برای دانشجویان متأهل، اعلام کرد: ۵۰۰ میلیارد تومان برای احداث ۸۰۰ واحد مسکونی جدید برای متأهلین در نظر گرفته‌ایم که تخصیص آن در فرآیند اجرایی است.