تدوین آیین‌نامه جدید تسهیلات آموزشی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر ضروری است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، اردوان ارژنگ در بیست و هشتمین گردهمایی مدیران شاهد و ایثارگر به میزبانی دانشگاه هنر تهران اظهار داشت: با توجه به اهمیت بحث آموزش برای دانشجویان شاهد و ایثارگر ضرورت دارد آیین‌نامه جدید تسهیلات آموزشی در اسرع وقت پیگیری، تصویب و ابلاغ شود. وی […]

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،

به گزارش گروه علم و آموزش ایرنا، اردوان ارژنگ در بیست و هشتمین گردهمایی مدیران شاهد و ایثارگر به میزبانی دانشگاه هنر تهران اظهار داشت: با توجه به اهمیت بحث آموزش برای دانشجویان شاهد و ایثارگر ضرورت دارد آیین‌نامه جدید تسهیلات آموزشی در اسرع وقت پیگیری، تصویب و ابلاغ شود.

وی با بیان اینکه مطالبات دانشگاه‌ها از بنیاد شهید از طریق وزارت خانه باید مورد پیگیری قرار گیرد، ادامه داد: لازم است نظر همکاران در خصوص اجرای طرح های شهید آوینی، ضیافت ایثار کسب شود تا این طرح‌ها را به گونه‌ای بهتر و موثرتر اجرا کرد.

تدوین آیین‌نامه جدید تسهیلات آموزشی برای دانشجویان شاهد و ایثارگر ضروری است

ارژنگ افزود: تشکیل کانون‌های ایثار و تداوم طرح‌های ضیافت ایثار، ضیافت همدلی و المپیاد ضروری است. همچنین در راستای بهبود شرایط دانشجویان شاهد و ایثارگر لازم است برنامه هایی برای توانمندسازی دانشجویان شاهد و ایثارگر در ابعاد فرهنگی، آموزشی و پژوهشی اجرا شود.

معاون دانشجویان داخل سازمان امور دانشجویان خاطر نشان کرد: قانون جامع ایثارگران، مصوب شورای اسلامی، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی را ملزم به همکاری در امر اتصال دانشجویان شاهد و ایثارگر کرده است.