تسمه‌های صنعتی به همت محققان ایرانی تولید شد

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران – ایرنا – تسمه‌های صنعتی به همت یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی بومی‌سازی و روانه بازار شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران – ایرنا – تسمه‌های صنعتی به همت یک شرکت دانش‌بنیان ایرانی بومی‌سازی و روانه بازار شد.