تصویب آیین‌نامه فرصت مطالعاتی اساتید دانشگاه تهران در صنعت

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- رییس دانشگاه تهران از تصویب آیین نامه فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت خبر داد و گفت: اعضای هیأت علمی که در بدو استخدام هستند یا برای تبدیل وضعیت استخدامی اقدام می‌کنند، الزام دارند یک دوره ۶ ماهه تا یک ساله را به عنوان فرصت مطالعاتی در صنعت بگذرانند.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- رییس دانشگاه تهران از تصویب آیین نامه فرصت مطالعاتی اساتید در صنعت خبر داد و گفت: اعضای هیأت علمی که در بدو استخدام هستند یا برای تبدیل وضعیت استخدامی اقدام می‌کنند، الزام دارند یک دوره ۶ ماهه تا یک ساله را به عنوان فرصت مطالعاتی در صنعت بگذرانند.