در نامه‌ای به هیات رییسه اعلام شد؛

تقاضای ۱۱۱ نماینده برای تسریع در بررسی «لایحه کاهش ساعات کار کارکنان اداری»

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت:نمایندگان مجلس در نامه به هیأت رئیسه مجلس خواستار در اولویت قرار گرفتن بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه کاهش ساعت کار کارکنان اداری در هفته و افزایش تعطیلات اداری در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها از یک روز به دو روز در هفته شدند.

به گزارش کارآفرینان موفق، دکتر حسین گودرزی در گفت و گو با ایرنا در مورد بررسی آخرین وضعیت جزییات لایحه کاهش ساعت کار کارکنان اداری گفت: کلیات این لایحه در مجلس شورای اسلامی به تصویب و بررسی جزئیات آن در کمیسیون اجتماعی به پایان رسیده است، مطابق این لایحه میزان ساعت کار اداری کارکنان در هفته از ۴۴ ساعت فعلی به ۴۰ ساعت کاهش می‌یابد و روزهای تعطیل از یک روز به دو روز افزایش می‌یابد.

سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اضافه کرد:مطابق ماده ۱۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تعداد ۱۱۱ نفر از نمایندگان مجلس در نامه به هیأت رئیسه مجلس خواستار در اولویت قرار گرفتن بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی در باره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری موضوع کاهش ساعت کار کارکنان اداری در هفته و افزایش تعطیلات اداری در سایر استان‌ها و شهرستان‌ها از یک روز به دو روز در هفته گردیدند.

نماینده دورود تصریح کرد:برابر ماده ۱۰۰ قانون آیین نامه داخلی مجلس چنانچه ۵۰ نفر از نمایندگان خواستار رسیدگی خارج از نوبت به طرح یا لایحه‌ای شوند هیئت رئیسه موظف است در اسرع وقت نسبت به بررسی آن در صحن مجلس اقدام نمایند.