تقویت فضای گفتمانی در دانشگاهها و توجه به جوانان مولد مطلوبی برای رفع مسایل است

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران-ایرنا- رییس دانشگاه آزاد اسلامی در پیام نوروزی ضمن تبریک سال جدید تاکید کرد: بی تردید تقویت فضای گفتمانی در دانشگاه ها و توجه به جوانان می تواند مولد مطلوبی برای هدایت جامعه و رفع مسائل و دغدغه ها باشد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران-ایرنا- رییس دانشگاه آزاد اسلامی در پیام نوروزی ضمن تبریک سال جدید تاکید کرد: بی تردید تقویت فضای گفتمانی در دانشگاه ها و توجه به جوانان می تواند مولد مطلوبی برای هدایت جامعه و رفع مسائل و دغدغه ها باشد.