تقویت همکاری‌های مشترک در زمینه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و ارتقای امنیت

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش منعقد شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان ستاد توسعه فناوری‌های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری و سازمان تحقیقات و جهاد خودکفایی نیروی زمینی ارتش منعقد شد.