تمایل سازمان همکاری‌های شانگهای برای بهره‌مندی از ظرفیت زیست‌بوم فناوری ایران

به گزارش مجله کارآفرینان موفق، تهران- ایرنا- دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای در نشست مشترک با رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری ایران، از تمایل این سازمان برای بهره‌مندی از ظرفیت زیست‌بوم فناوری کشورمان خبر داد و همچنین خواستار توسعه تعاملات فناورانه با ایران در سایر زمینه‌ها شد.

به گزارش مجله کارآفرینان موفق،


تهران- ایرنا- دبیرکل سازمان همکاری‌های شانگهای در نشست مشترک با رییس مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری ایران، از تمایل این سازمان برای بهره‌مندی از ظرفیت زیست‌بوم فناوری کشورمان خبر داد و همچنین خواستار توسعه تعاملات فناورانه با ایران در سایر زمینه‌ها شد.